James Leerrekening - Werkgever

De James Leerrekening biedt werkgevers de mogelijkheid om opleidingsbudgetten vrij van loonbelasting uit te betalen op naam van hun individuele werknemers en zo fiscaal voordelig te investeren in hun inzetbaarheid. Ben je benieuwd of de James Leerrekening ook iets is voor de werknemers binnen het bedrijf, mail of bel ons gerust.

Fiscaal voordelig investeren in blijvende inzetbaarheid van werknemers

Van werknemers wordt verwacht dat zij zelf meer investeren in hun eigen ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt in dit kader van goed werkgeverschap verwacht dat opleiding en ontwikkeling wezenlijke onderdelen vormen van de arbeidsvoorwaarden.

Het belang van het creëren van voorzieningen voor mobiliteit en inzetbaarheid neemt toe. James biedt deze voorzieningen op een fiscaal aantrekkelijke wijze.

Wat is de James Leerrekening?

De James Leerrekening biedt werkgevers de mogelijkheid om opleidingsbudgetten vrij van loonbelasting uit te betalen op naam van hun individuele werknemers en zo fiscaal voordelig te investeren in hun inzetbaarheid. De werknemer kan dit budget vrij van loonbelasting besteden aan opleiding en ontwikkeling. Elke gestort bedrag mag maximaal 5 jaar onbelast meegenomen worden.

James introduceert hiermee een collectieve maar individueel toepasbare (spaar) regeling voor persoonlijke opleidingsbudgetten en faciliteert een brede toegang tot de opleidingsmarkt.

Voordelen voor de werkgever

Efficiënt en effectief: Met de leerrekening bespaart de werkgever kosten op personeel en administratie en kan hij op doelmatige wijze zijn opleidingsbudgetten beheersen.

Portabiliteit en grip: Doordat de besteding moet passen binnen de kaders van de Wet Loonbelasting heeft de werkgever de zekerheid dat de gekozen opleiding ook bijdraagt aan de inzetbaarheid van de werknemer.

Veilig en fiscaal verantwoord: Door een speciale fiscale regeling is de toekenning en uitbetaling van de opleidingsbudgetten via James niet onderhevig aan loonbelasting en voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar op het moment van uitbetaling. Bovendien vallen de individuele saldi van de werknemer niet in box III van de Wet Inkomstenbelasting. Het geld is ondergebracht bij Stichting Beheer Opleidingstegoeden, buiten de boedel van werkgever, werknemer en buiten de exploitatie van James. Het geld kan alleen besteed worden door de werknemer aan zijn duurzame inzetbaarheid.

De James Leerrekening in 5 stappen

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Interesse?

Meer weten? Lees de Veel gestelde vragen James Leerrekening. Daarnaast is er ook een brochure over de James Leerrekening voor de werkgever. Wij komen graag een en ander toelichten en de mogelijkheden bespreken. Neem contact met ons op!

Meer informatie

Heb je vragen over de James Leerrekening? Neem contact met ons op.

Harriët Kroon

bekijk alle loopbaandiensten