Missie van James

James wil bijdragen aan loopbaanbewustzijn en loopbaancompetenties van werkenden en werkzoekenden. Hen helpen op tijd in beweging te komen als hun werk verandert of als zij zelf veranderen. Om er zo voor te zorgen dat de match met hun werk goed blijft.

In de huidige arbeidsmarkt wordt van werkenden veel verwacht. Zij moeten steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en loopbaan. Veel mensen hebben daar nog moeite mee. Zij kijken te weinig vooruit. Of missen competenties op het gebied van reflecteren, ontdekken, netwerken en keuzen maken. Ook bij werkgevers en in de maatschappij liggen nog obstakels waardoor te weinig wordt geïnvesteerd in de inzetbaarheid en mobiliteit van mensen. James wil aan beide kanten bijdragen aan bewustzijn en aan betere loopbaansturing.

Dat doen we onder meer door onderzoek, loopbaancoaching, bewustwordingscampagnes en training. En door samenwerking met sociale partners om te zorgen voor goede afspraken over ontwikkeling en loopbaan. We werken met CMI en/of NOLOC gecertificeerde coaches en houden nauw aansluiting op de laatste wetenschappelijke bevindingen. Daarnaast is onze kracht onze betrokkenheid en nuchtere aanpak, waarmee we juist ook lager opgeleiden goed bereiken.

Meer lezen over James missie..

Artikel Zeggenschap 2018-02 Willen we leren