Achmea

Bent u ‘duurzaam aantrekkelijk’ voor zowel Achmea als voor de externe arbeidsmarkt? James loopbaan biedt medewerkers van Achmea die hun inzetbaarheid op het gebied van werk en functioneren willen vergroten een loopbaancheck, waarbij het in kaart brengen van drijfveren, competenties en ontwikkelingsmogelijkheden centraal staat. Met behulp van individuele gesprekken met een professionele loopbaancoach en een eigen digitaal portfolio met loopbaaninstrumenten maakt u een concreet Actieplan, waarmee u uw inzetbaarheid verder kunt ontwikkelen en verduurzamen.

Algemene informatie

James loopbaan is een landelijk werkend professioneel advies- en trainingsbureau op het gebied van loopbaanbegeleiding, persoonlijke coaching en de begeleiding van (startende) ondernemers/ZZP’ers. In onze begeleidingsprogramma’s vinden wij het heel belangrijk dat de inzetbaarheid van de medewerkers blijft passen bij wat de markt aan diensten/producten van hen vraagt. James loopbaan ondersteunt u als medewerker bij het in kaart brengen van uw drijfveren, kwaliteiten en mogelijkheden. Ook begeleiden wij jaarlijks succesvol meerdere cliënten als ZZP’er of bij de start van een eigen bedrijf. Onze loopbaancoaches zijn zeer betrokken, CMI gecertificeerd, en gericht op een duurzaam resultaat.

Inhoud Loopbaancheck

De loopbaancheck bij James loopbaan bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Persoonlijke intake bijeenkomst face-to-face
2. 1e bijeenkomst face-to-face
3. 2e bijeenkomst face-to-face
4. Afrondend gesprek (telefonisch)

De doorlooptijd van de Loopbaancheck is 5 weken en de duur is 4,5 uur (exclusief uw voorbereidingstijd).

Resultaat

Na afloop van de loopbaancheck heeft u een concreet Persoonlijk Actieplan. U bent meer inzetbaar in uw huidige functie of u kunt werken aan de eigen loopbaanplanning.

Programma

Na aanmelding bij James loopbaan wordt met u een afspraak gemaakt voor een persoonlijke intake met een van onze loopbaancoaches. U krijgt het verzoek om onze vragenlijst in te vullen en uw cv te sturen.

1. Persoonlijke intake: duur 1 uur

In dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • De aanleiding voor de loopbaancheck, de loopbaanvra(a)g(en) en verwachtingen van de medewerker worden besproken met de loopbaancoach.
 • Het curriculum vitae wordt doorgenomen.
 • U wordt gevraagd om materiaal in te brengen vanuit ‘Mijn Loopbaan’ (loopbaaninstrumenten van Achmea, die voorafgaand aan de loopbaancheck zijn gebruikt) dan wel mogelijke andere loopbaanresultaten (testen)
 • U krijgt een toelichting op de testen en opdrachten van James loopbaan die ter voorbereiding van de check gemaakt moeten worden.
 • De afspraak voor de 1e bijeenkomst wordt gemaakt en nu krijgt de online testen en digitale opdrachten toegestuurd.

2. 1e bijeenkomst face-to-face bijeenkomst: duur 1½ uur op locatie

De volgende zaken worden besproken:

 • De resultaten van de testen en opdrachten
 • Persoonlijk loopbaaninterview
 • Uitleg over het maken van het Persoonlijk Actieplan. Mogelijk aanvullende opdrachten

3. 2e bijeenkomst face-to-face gesprek: duur 1½ uur op locatie (n.o.t.k.)

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende zaken aan de orde:

 • Bespreken van de aanvullende opdracht(en)
 • Bespreken van het persoonlijk actieplan in concept. Daarin zijn opgenomen: Basis curriculum vitae, Persoonsprofiel, Professioneel profiel, Loopbaanactieplan

4. Afrondend telefoongesprek: duur ½ uur

In dit gesprek wordt het volgende besproken:

 • Definitief vaststellen Persoonlijk Actieplan.
 • Conclusies en aanbevelingen door de loopbaancoach. Deze worden schriftelijk vastgelegd en gekoppeld aan het Persoonlijk Actieplan.

Interesse?

Voor vragen kunt u ons bellen op 030-7511900 of een email sturen naar info@jamesloopbaan.nl of meld je aan via SAP Succesfactors bij Achmea.