Aegon

We leven in een dynamische wereld. Zowel de ambities van onszelf als die van onze omgeving zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Dat zorgt voor een arbeidsmarkt die qua vraag en aanbod blijvend in beweging is. Producten, diensten, werkwijzen, automatisering, kennis en nog veel meer blijven zich steeds (sneller) vernieuwen. Wil je daar als werknemer goed mee om kunnen gaan, dan vraagt dat een steeds grotere wend- en weerbaarheid.

Ieder mens wil in zijn arbeidzame leven graag werk dat er toe doet. Werk dat bij je competenties en interesses past, waar je gelukkig van wordt en waar je energie van krijgt. Maar ook werk dat betekenis heeft voor onze samenleving, waardoor mensen die aan elkaar producten en diensten leveren met elkaar zorgen voor een leefbare woon- en werkomgeving.

James kan je helpen duurzaam inzetbaar te worden op de arbeidsmarkt. Wij doen dat met maatwerkprogramma’s, zodat de begeleiding precies past bij jouw persoonlijke werksituatie. Zo zorg je ervoor om wendbaar en weerbaar te worden op een arbeidsmarkt die steeds sneller verandert.

Programma’s

AEGON medewerkers kunnen kiezen uit de volgende programma’s:
De Loopbaancheck: een kort programma om je kwaliteiten, interesses en competenties in beeld te brengen.
Coaching van Werk naar Werk: een intensief programma voor begeleiding naar een andere baan.
Coaching naar Zelfstandig Ondernemerschap: hét programma voor als je kansen ziet om een idee of product in te gaan te zetten in een eigen praktijk of bedrijf.