Deutsche Bank

Verhoog je inzetbaarheid met de Kansscan!

Deutsche Bank heeft evenals de andere banken in Nederland te maken met grote veranderingen. Dat vraagt veel van de bank, maar des te meer van de medewerkers. Daarom is het steeds meer noodzaak geworden voor u als medewerker om ook naar uw eigen bijdrage en inzetbaarheid te kijken. Sluit deze nog wel aan bij waar de bank nu en in de toekomst behoefte aan heeft.  Deze scan geeft u duidelijkheid over concrete vervolgstappen in uw loopbaan. Dat kan zijn een ontwikkeling binnen uw huidige functie of naar andere functie binnen Deutsche Bank, dan wel een richting een geschikte functie buiten de bank.
Al vele collega’s van Deutsche Bank gingen u voor.

Als u voor James kiest:

 • wordt u begeleid door een zeer betrokken er ervaren loopbaancoach (CMI en/of Noloc gecertificeerd)
 • volgt u een programma dat is toegesneden op uw persoonlijke (werk)situatie
 • bepaalt uzelf het tempo en in hoeveel tijd u het programma doorloopt
 • maakt u resultaatgerichte afspraken met uw loopbaancoach
 • krijgt u inzicht in uw competenties, interesses en functies op de arbeidsmarkt
 • krijgt u een concreet en haalbaar advies voor uw volgende loopbaanstap(pen)
 • maakt u een Persoonlijk Actieplan waar u mee verder kunt.

Doelen van de Kansscan

Na afloop van de e-scan heeft u het volgende bereikt:
1. U heeft inzicht in de sterke en minder sterke persoonlijke en professionele kwaliteiten.
2. U heeft een persoonlijk actieplan met mogelijke loopbaandoelen en de stappen om die doelen te bereiken.
3. U bent gemotiveerd en in staat om concrete stappen voor de professionele toekomst te zetten. U heeft uw inzetbaarheid vergroot.

Hoe werkt de Kansscan?

De doorlooptijd van de e-scan is 5 weken en de duur is 4 uur (exclusief voorbereidingstijd van u en de loopbaancoach).
Als u contact met James opneemt, verzoeken wij u uw cv te sturen.

1. Telefonische intake
Na aanmelding wordt u telefonisch benaderd door een van onze loopbaancoaches. In dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • De aanleiding van de e-scan, de loopbaanvra(a)g(en) en uw verwachtingen worden besproken.
 • Het curriculum vitae wordt doorgenomen.
 • U wordt gevraagd of u nog in de scan materiaal wil inbrengen vanuit een lopend Persoonlijk Ontwikkelings Plan dan wel mogelijke andere eerdere loopbaanresultaten (testen).
 • U krijgt uitleg met betrekking tot de opdrachten/testen die gemaakt worden.
 • De afspraak voor de eerste bijeenkomst wordt gemaakt en u krijgt online de opdrachten toegestuurd.

2. De eerste bijeenkomst face-to-face gesprek op locatie
De volgende zaken worden besproken:

 • Bespreking van de resultaten van de opdrachten/testen
 • Persoonlijk loopbaaninterview
 • Uitleg over het maken van het Persoonlijk ActiePlan
 • Mogelijk aanvullende opdrachten

3. De tweede bijeenkomst face-to-face gesprek op locatie of via skype gesprek
Tijdens dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • Bespreken van de aanvullende opdracht(en)
 • Bespreken van het loopbaanontwikkelingsplan in concept. Daarin zijn opgenomen: Basis curriculum vitae, Persoonsprofiel, Professioneel profiel

4. Afrondend telefoongesprek

Het Actieplan wordt definitief vastgesteld en u neemt de adviezen/aanbevelingen van de loopbaancoach mee in definitieve versie van het Actieplan.

Resultaat
Na afloop van de e-scan heeft u een concreet Persoonlijk ActiePlan. Hiermee kan u concrete stappen zetten voor uw eigen loopbaan binnen de bank, maar ook daarbuiten. U bent meer inzetbaar in de bestaande functie of kan werken aan de eigen loopbaanplanning binnen en eventueel buiten de bank.

5. Telefonische follow up

Om de kwaliteit van onze dienstverlening op hoog niveau te houden kan de loopbaancoach van James twee maanden na afronding van de e-scan contact met u opnemen. In dit gesprek komt aan de orde of u goed verder kan met de resultaten van de e-scan en kunnen eventuele belemmerende factoren nog worden besproken en mogelijk worden weggenomen.

Interesse?

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030-7511900 of per e-mail info@jamesloopbaan.nl. Als u kiest voor de e-scan van James dan nodigen wij u graag uit om u bij ons aan te melden en uw cv naar ons te mailen. De kosten voor een e-scan worden gedurende de looptijd van de CAO (tot 1-1-2020) door uw werkgever betaald.