PGGM

Nieuwe baan of functie

Benieuwd naar wat u aantrekkelijk maakt voor de arbeidsmarkt? James biedt medewerkers van PGGM die op zoek zijn naar een andere baan een traject Van Werk naar Werk dat volledig op uw persoonlijke behoeften is afgestemd. Door middel van individuele gesprekken met een professionele loopbaancoach, workshops en een resultaatgerichte marktbenadering komt die nieuwe baan binnen bereik. De begeleiding kan ook ingezet worden voor zelfstandig ondernemerschap, voor advies o.g.v. een marktgerichte opleiding of voor het zoeken naar een zinvolle overbrugging tot aan het pensioen.

Een nieuwe baan

Je bent genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe baan door de reorganisatie binnen PGGM. James is geselecteerd door PGGM voor het begeleiden naar een nieuwe baan. James Loopbaan (voorheen Adviesbureau Kans) heeft al 17 jaar ervaring en heeft al honderden medewerkers uit diverse sectoren succesvol naar een andere baan begeleid.

Contacten

Bij het zoeken naar een andere baan is het erg belangrijk contacten te hebben op de arbeidsmarkt. Door de begeleiding van James onderzoek je waar je sterke en minder sterke kanten liggen en waar je kansen liggen. Bovendien word je actief begeleid bij het netwerken en solliciteren en maak je gebruik van ons netwerk van bedrijven/organisaties.

Intakegesprek

Als je met het traject gaat starten heb je eerst een intakegesprek met een van onze loopbaancoaches bij jou in de buurt. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde en wordt ons plan van aanpak toegelicht:

 • Bespreken van je situatie
 • Bespreken van je cv
 • Bespreken van je wensen en verwachtingen
 • Afspraken maken over de voortgang

Wat kun je van ons verwachten

Een betrokken loopbaancoach die je intensief begeleidt naar nieuw werk.

KANSMETER
Dit is een online test waarmee je interesses en competenties gemeten worden. Met deze test begint ons begeleidingstraject. In een gesprek met je loopbaancoach worden de resultaten besproken en wordt het programma van onze outplacementcoaching verder ingevuld, afhankelijk van jouw situatie en wensen/behoeften.

PROFIEL
In dit onderdeel ga je je profiel opstellen aan de hand van opdrachten en oefeningen, die online gemaakt kunnen worden. Daarbij kan het volgende aan de orde komen:

 • Verwerking van de gebeurtenissen van de afgelopen periode en de ontstane situatie
 • Competentie-onderzoek
 • Kwaliteitenonderzoek
 • Succesanalyse

PERSOONLIJK LOOPBAANPLAN

Je maakt een concreet actieplan waarin wordt opgenomen:

• Vertaling van je profiel naar je loopbaandoelen/functies
• Concrete acties, uitgezet in de tijd, waarmee je je doel kunt bereiken.?

PRESENTATIE
In deze fase ga je aan de slag met hoe je je zelf kunt presenteren en profileren: met andere woorden hoe je je het beste voorbereidt op het solliciteren en netwerken. Daarnaast werk je aan de uitvoering van je persoonlijk loopbaanplan.
Dit gebeurt met de volgende activiteiten:

 • Actualiseren cv
 • Opstellen sollicitatiebrief
 • Bepalen sollicitatiestrategie
 • Solliciteren via sociale media
 • Voorbereiding sollicitatiegesprekken
 • Het leren opbouwen en benutten van een netwerk

DE NIEUWE BAAN
In dit onderdeel ga je actief de arbeidsmarkt op. De coaching is dan o.a. gericht op:

 • Het vinden van vacatures
 • Indien gewenst en noodzakelijk het opsporen van stageplaatsen
 • Contactlegging met organisaties en bedrijven

Tijdens het traject is er wekelijks contact met je loopbaancoach tenzij de frequentie onderling anders wordt afgesproken. De begeleiding vindt plaats via persoonlijke gesprekken en e-coaching (o.a. telefonisch, skype en mailcontact). Bij het vinden van een nieuwe baan word je ondersteund door netwerkcontacten en arbeidsmarktinformatie van James Loopbaan.

Zelfstandig ondernemerschap

Voor medewerkers die een idee, product of kerncompetentie willen omzetten in eigen ondernemerschap is het mogelijk een route naar zelfstandig ondernemerschap te volgen. N.B. Je hebt recht op kosteloos begeleiding van je loopbaancoach als je onverhoopt binnen 12 maanden weer op zoek moet naar een andere baan.

Interesse?

Voor al je vragen kun je ons bereiken op telefoonnummer 030-7511900 en via info@jamesloopbaan.nl.