navigeer terug

Loopbaandienstverlening voor overheid

In veel cao’s bij de overheid zijn er afspraken gemaakt om een loopbaantraject bekostigd te krijgen via je werkgever. Neem wel altijd eerst contact op met je personeelsadviseur om te vragen wat de mogelijkheden zijn binnen jouw overheidsorganisatie. Er zijn namelijk overheidsorganisaties die zelf loopbaanadviseurs in dienst hebben of contracten hebben afgesloten met loopbaanadviesbureaus.

Gemeenten

Medewerkers werkzaam bij de gemeenten hebben iedere 3 jaar recht op loopbaanadvies. De werkgever wijst een interne of externe deskundige aan die dit advies uitbrengt. Het gaat erom dat dit advies voorziet in een behoefte van de medewerker of de werkgever om verder vorm te geven aan de ontwikkeling van de medewerker.

Waterschappen

In de Cao Waterschappen is geregeld dat medewerkers recht hebben op een persoonsgebonden basis budget (PBB). Het PBB bedraagt ten minste € 5.000,00. Het PBB kan in een periode van 5 jaar ingezet worden voor de eigen opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Loopbaanadvies valt hier ook onder.

Provincies

Ook medewerkers bij de provincies hebben per vijf jaar recht op een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van ten minste € 5.000,00, die zij kunnen in zetten voor de eigen opleiding en ontwikkeling. Het POB kan ook ingezet worden voor het volgen van een loopbaantraject.

Rijk

Medewerkers werkzaam bij het Rijk hebben recht om minimaal één keer in de 5 jaar een loopbaanscan te doen door een professionele loopbaandeskundige. Via het A+O fonds Rijk kun je subsidie van maximaal € 1.500,00 aanvragen voor het volgen van een loopbaantraject.