CSI: verhalen en helden

922

In de Amerikaanse crime serie CSI (Crime Scene Investigation) gaat elke aflevering om het vinden van de dader. Er wordt een profiel gemaakt en er worden door middel van gevonden aanwijzingen analyses opgesteld, om de dader zo spoedig mogelijk te vinden.

Maar er is nog een andere CSI*: het Career Story Interview. Hierin gaat de coach op zoek naar de ‘aanwijzingen’ en de analyse op basis van het eigen verhaal. Het is een manier om naar de eigen loopbaan te kijken en te ontdekken waar iemand voor staat, wat iemands drijfveren en kwaliteiten zijn.

In het Career Story Interview (dat 60 tot 75 minuten duurt) vatten we de loopbaan en leven tot nu toe op als een verhaal. En het verhaal maakt de coachee zelf: die is zelf tegelijk hoofdpersoon en auteur. Aan de hand van een aantal vragen door de loopbaancoach wordt nagegaan en bekeken hoe het leven tot nu toe is gegaan. Op deze manier vindt er als het ware een herontdekking plaats naar de krachten en kwaliteiten die belangrijk zijn voor iemands loopbaan. Zo vormen bijvoorbeeld jeugdhelden en favoriete jeugdverhalen belangrijke aanknopingspunten.

De coach stelt daarbij heel specifieke vragen, die te maken hebben met vroeger en nu. Antwoorden laten de ‘rode draden’ zien en brengt het antwoord op de, aan het begin van het traject gestelde, centrale loopbaanvraag. Uiteindelijk ‘sta’ je in je verhaal en komen de contouren van het volgende hoofdstuk in de loopbaan tevoorschijn.

Het CSI vraagt geen specifieke voorbereiding, de antwoorden geven een stuk richting aan de eigen loopbaan. Ze vormen als het ware de bouwstenen van het verhaal van iemands leven, iemands werk én hoe die verschillende elementen uit het CSI daarmee samenvallen. Op deze manier ontstaat betekenis en duiding van de loopbaan en de loopbaanvraag. Na afloop van het interview kan alles worden teruggelezen in het -door de coach opgestelde- loopbaanportret. Dit portret wordt in een vervolggesprek besproken waarna, en afhankelijk wat eventueel nog nodig is, het pad kan worden vervolgd.

Een voorbeeld: Katerien komt niet verder in haar loopbaan. Ergens blokkeert het. Ze doet dingen waarvoor ze niet aangenomen is en blijft daar in ronddraaien. In het CSI interview komt vanuit de jeugdverhalen onder andere naar voren dat ze vroeger naast autonomie, ook veel verantwoordelijkheid kreeg van haar ouders (bijvoorbeeld de sleutel van het huis aan een kettinkje om haar nek, zodat ze na schooltijd het huis in kon). Verder vertelt ze dat haar favoriete rockgroep rebels en tegendraads was. De combinatie van al de verschillende elementen uit het interview halen scherp naar boven welke kwaliteiten ze heeft ontwikkeld en op welke wijze deze opnieuw kan inzetten.

* Het CSI is een op wetenschappelijke inzichten gebaseerde methode, ontwikkeld door de Amerikaanse gedragswetenschapper M. Savickas. Hij is een belangrijke denker en ontwikkelaar op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Paul Vissers

Meer Expertise