Lang leve jouw loopbaan!

2325

‘Nog nooit in de menselijke geschiedenis was loopbaanbegeleiding zo belangrijk!’ aldus Anthony Mann, beleidsadviseur bij de OECD. Hij deed deze uitspraak op een internationaal beleidscongres over loopbaanbegeleiding in TromsØ, Noorwegen. Wie in het vakgebied van loopbaanbegeleiding werkzaam is, in welke rol dan ook, herkent het vast en zeker. Het zijn gouden tijden voor loopbanen en loopbaanbegeleiding. De aandacht voor loopbanen groeit, bijvoorbeeld in wetenschappelijk en beleidsmatig opzicht. Ook zijn er steeds meer spelers die zich bezighouden met onderwerpen als zelfregie en een leven lang leren. En dan staat er nog een en ander op stapel, bijvoorbeeld het STimuleringArbeidsmarktPositie (STAP)-budget, dat in 2022 zal worden ingevoerd.

Daar heb je wellicht nog niet veel aan, wanneer je in de detailhandel werkt of bij een productiebedrijf en niet gewend bent om over je werk en toekomst na te denken. Wie stimuleert jou om een eerste (loopbaan)stap te zetten? Op een transitionele arbeidsmarkt hoort dat gesprek over toekomstige keuzes in werk en loopbaan toegankelijk en laagdrempelig te zijn. Dat persoonlijke begeleiding cruciaal en effectief is, blijkt steeds opnieuw uit onderzoek, zie bijvoorbeeld de ervaringen van deelnemers aan de FNV-pilot Werken aan Werk in Groningen.

De huidige voorzieningen in Nederland zijn echter behoorlijk versnipperd en weinig toegankelijk, zie bijv. de analyse van de SER in de Actieagenda LLO. Het is daarom de hoogste tijd om in Nederland knopen door te hakken over een vernieuwde infrastructuur voor loopbaanbegeleiding van werkenden en werkzoekenden. Veel landen gingen ons hierin al voor.

Met een groep betrokken en bevlogen collega’s uit het werkveld (Ministerie OCW, UWV, NOLOC, Euroguidance) maakt James zich sterk voor de ondersteuning van werkenden. We hebben als kerngroep loopbaanondersteuning LLO presentaties gehouden en een expertmeeting georganiseerd. Inspiratie is er genoeg. In het buitenland (o.a. Schotland, Finland, België) zijn interessante voorbeelden te vinden. Maar ook dichter in de buurt, want in Nederland valt veel te leren door gesprekken op de werkvloer of in de bibliotheek. En er zijn mooie regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. We hebben met professionals en beleidsmakers van gedachten gewisseld over de mogelijkheden en de kansen voor een nieuwe infrastructuur. Hoe ziet die er idealiter uit? Welke doelgroepen zijn belangrijk? Wat is de goede verhouding tussen persoonlijke begeleiding en online-tools? En, ook belangrijk: welke deskundigheid wordt gevraagd van professionals die deze begeleiding gaan bieden?

Deze sessies laten we begin 2020 uitmonden in een whitepaper, waarin het pleidooi voor een regionale structuur voor werkenden is samengevat. Wordt vervolgd dus; op naar een Nederlandse variant van herkenbare, toegankelijke, onafhankelijke en deskundige loopbaanbegeleiding!

Jouke Post

Meer Expertise