Pleidooi voor de leerambassadeur

1503

Dit is een pleidooi voor de leerambassadeur. Hij/ zij heeft inmiddels voldoende aanhangers voor een zegetocht door de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt om leerambassadeurs de duurzame plek te geven die zij verdienen.

Voor mij is de leerambassadeur Ans, die haar verhaal doet in dit mooie filmpje.

Met pareltjes van quotes als:

  • “Dit geeft een enorme boost, en dankbaarheid dat ik de kans krijg om dit bij mensen naar boven te halen” (Ans)
  • “Initiatief moet van jezelf komen maar de leerambassadeur heeft me geholpen de goede weg te vinden” (Wais, collega van Ans)
  • “Je blijven ontwikkelen, niet omdat anderen zeggen dat je dat moet doen maar omdat je zelf vindt dat je dat kunt en mag doen” (Ron, FNV-bestuurder)

Leerambassadeurs, dat zijn ook Harrie, Ronald, Jan, Freek en de rest van de groep werknemers in de techniek, die recent bij CNV om de tafel zaten. Omdat ze geloven dat leren nodig is en omdat ze hun collega’s dat ook gunnen. “Ik zag er tegen op om die opleiding te doen, maar had het nooit willen missen”; “Bij ons is het lastig om scholing te volgen buiten ons vakgebied, dat moet anders kunnen”

Een leerambassadeur is kortgezegd, iemand van de werkvloer die als vertrouwenspersoon fungeert voor collega’s met opleidingsvragen. De leerambassadeur, heeft zelf ook obstakels overwonnen om te gaan leren, en weet het gesprek over leren op gang te helpen. De leerambassadeur zit niet in ‘de lijn’, het is geen manager. Daarom kunnen leerambassadeurs  collega’s als gelijken aansporen. Zoals de vakbondsbestuurder stelt: ‘omdat ze zélf vinden dat ze het kunnen en mogen’. Daarmee zijn leerambassadeurs wat James betreft de ‘ontbrekende schakel’. Tussen enerzijds werkenden, die best stappen willen zetten maar obstakels ervaren, en anderzijds werkgevers en beleidsmakers, die leren op de kaart zetten, maar vaak geen idee hebben aan welke knoppen te draaien. En die in hun wens om mensen van a naar b te krijgen, soms de plank misslaan, want te weinig ruimte laten voor het eigenaarschap van werknemers.

Onderzoeker Lilian Woudstra heeft in 2017 in opdracht van het ministerie van SZW, uitgezocht welke impact de leerambassadeur kan hebben. Waarbij de Union Learning Reps in Engeland een aansprekend voorbeeld vormt. Ze stelde zich ook de vraag of het haalbaar is de leerambassadeur in Nederland nieuw leven in te blazen.

Haar conclusie is dat de leerambassadeur zijn waarde bewezen heeft, en momentum heeft. Doordat we steeds meer afspraken maken over leerbudgetten voor werknemers, hebben werknemers ook de middelen om te leren. Eerdere projecten bewijzen overigens wel de noodzaak van een rol voor de vakbeweging, van samenwerking en van langdurige financiering.

James pakt graag de handschoen op. We zijn recent begonnen een eerste groep leerambassadeurs op te leiden. CNV en FNV hebben al laten zien warme voorstanders te zijn, en ook hun nek te willen uitsteken. Wat mij betreft samen doorpakken!

Karlien Haak

Meer Opinie