Van beroepen naar skills

2378

James is betrokken bij een interessant en innovatief project in de metropoolregio Amsterdam, House of Skills[1]. Belangrijk uitgangspunt is dat door de toename van technologie in arbeid de beroepenstructuur fundamenteel verandert: beroepen worden meer dynamisch en vloeibaar. Skills, opgevat als een integratie van kennis en vaardigheden, zijn daardoor gedurende de loopbaan minder waardevast. Het is op de toekomstige arbeidsmarkt daarom meer passend te denken en te handelen op basis van taken en skills.

Denken in taken en skills levert voordelen op:
• De (potentiele) waarde van werkenden wordt bepaald op basis van hun brede ervaringen in werk en (ook informeel) leren;
• Assessment van skills en matching van passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden fijnmaziger en sluiten beter aan bij de unieke loopbaan van het individu;
• Werkenden krijgen inzicht in alternatieve loopbaan- en scholingsroutes op basis van hun aanwezige en nog te verwerven skills (‘skills gap’);
• Er kunnen effectieve en versnelde (zij)-instroomroutes voor groeisectoren of kansberoepen worden bepaald, zodat transities minder omslachtig en tijdrovend zijn.

De uitdaging die we via skills-based matching binnen House of Skills aan willen gaan betreft dus het combineren van ‘guidance’ and ‘selection’, oftewel loopbaanbegeleiding (= aanbodgericht) en recruitment of selectie (= vraaggericht). Uiteraard vraagt het leren denken in skills ook een innovatie van het (beroeps) onderwijs. House of Skills richt zich vooral op het middensegment van de arbeidsmarkt; de ROC’s zijn daarom intensief betrokken bij dit project.

Afgelopen vrijdag 14 december was er een feestelijk moment in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA). Hier ondertekenden maar liefst 90 organisaties het Regionaal Skills Akkoord. Dit akkoord maakt werk van een op skills gebaseerde arbeidsmarkt door 50 innovatiedeals, afgesloten door een veelheid aan betrokken partijen. Voor de gelegenheid is ook een film gemaakt over de betekenis en het toenemend belang van skills.

Diezelfde prachtige bibliotheek, vlak bij het Centraal Station, wordt begin 2019 ook de plek waar House of Skills activiteiten gaat ontplooien. Hier gaan we vanuit James, samen met andere loopbaanprofessionals van UWV en FNV, in gesprek met mensen over werk, leren en loopbaan, vergelijkbaar met het Cités des Metiers of Beroepenpunt in Brussel[2]. De hele tweede verdieping komt vrij, óók door technologische innovatie, want de cd en dvd-afdeling is door de streamingdiensten achterhaald en overbodig geworden. Deze ‘leer- en werkverdieping’ wordt een vrij toegankelijke plek voor iedereen. De directeur van de OBA refereerde in zijn welkomstwoord aan het feit dat het bieden van ruimte voor scholing aan arbeiders zelfs de origine is geweest van de Amsterdamse bibliotheek[3]: l’histoire se repète!

In veel landen, waaronder Schotland en Noorwegen, zijn vergelijkbare regionale centra voor loopbaanbegeleiding en leren opgericht. Daar maken wij ons vanuit James graag sterk voor, uiteraard met alle andere betrokken partijen. Op een transitionele arbeidsmarkt is een vrij toegankelijke plek, om ook echt in gesprek te kunnen gaan over die soms complexe transities, immers een cruciale voorwaarde.

Jouke Post, loopbaanspecialist en onderzoeker James

[1] Voor meer informatie over House of Skills: https://houseofskillsregioamsterdam.nl

[2] https://www.citedesmetiers.brussels

[3] https://www.oba.nl/oba/over-de-oba/historie.html

Meer Expertise