Leerambassadeurs

De leerambassadeur helpt collega's met opleidingsvragen en hun ontwikkeling op basis van eigen ervaring.

Hoe werkt het?

Een leerambassadeur is iemand ’van de werkvloer’ die als vertrouwenspersoon fungeert voor collega’s met opleidingsvragen. Het begrip leerambassadeur komt uit Engeland waar ‘Union Learning Representatives’ worden ingezet op plekken waar aandacht voor opleiding en ontwikkeling niet vanzelfsprekend is, om werknemers aan te moedigen om te leren. Leerambassadeurs ontvangen een toerustingsprogramma om de vragen van hun collega’s goed te leren verhelderen, en om hen te stimuleren de eerste stappen te zetten. James ondersteunt bij werving, training en intervisie. 

Voor wie?

Programma’s voor leerambassadeurs kunnen zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau worden ingezet, we denken graag mee over de aanpak. Wil je zelf, in jouw bedrijf leerambassadeur worden? Ook dan kunnen we meedenken over hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de leerambassadeurs? Neem contact op met ons.

Yvonne Yan

bekijk alle loopbaandiensten